Hem

Inkluderingslabbet är arvsfondsprojektet som blev en ideell förening. Vi som startat och driver labbet lever med olika former av normbrytande funktionalitet och funktions-hinder, fysiska, neuro-psykiatriska och kognitiva, men också andra från den rika variationen i den mänskliga mångfalden.

Tillsammans delar vi okunskap och samlar kunskap, i gränslandet mellan rättigheter och faktiska möjligheter, och skapar nya vägar och metoder för ett värdigare och mer hållbart samhällsbygge.

 Vi väljer ett anständigare mer respektfullt förhållningssätt till oss själva och varandra. 

Vi sätter, för allas vår skull, livet och livets förutsättningar i första rummet. Vi menar att rättighetsperspektivet för alla medmänniskor med normbrytande funktionalitet måste bli en del i alla beslutsfattande offentliga organ. Inte minst för att det drabbar oss alla, förr eller senare.


Inkluderingslabbet gör och har gjort det mesta annorlunda under sin tid som projekt. Lite av det hittar ni här.

Här läggs efter hand in nya avsnitt till både vår kunskapspodd samt podden om oss själva.

Här hittar ni olika verktyg för ökad inkludering, vi tagit fram. Även andras material vi använt oss av hittar ni här.