Hem

Inkluderingslabbet är arvsfondsprojektet som blev en ideell förening. Vi som startat och driver labbet är främst medmänniskor med olika funktionsnedsättningar, fysiska, neuro-psykiatriska och kognitiva, men också andra med olika normbrytande funktionsvariationer från den rika variationen i den mänskliga mångfalden.

Tillsammans samlar vi kunskap, i gränslandet mellan rättigheter och faktiska möjligheter, och skapar nya vägar och metoder för ett värdigare och mer hållbart samhällsbygge.

 Vi kan välja ett anständigare mer respektfullt förhållningssätt till oss själva och varandra i framtiden. 

Vi kan sätta livet och livets förutsättningar i första rummet, för allas skull. Vi menar att rättighetsperspektivet för alla medmänniskor med funktionsnedsättning måste bli en del i alla beslutsfattande offentliga organ. Inte minst för att det drabbar oss alla, förr eller senare.


Inkluderingslabbet gör och har gjort annorlunda under sin tid som projekt. Lite av det hittar ni här.

Här kommer vi att lägga in avsnitt till både vår kunskapspodd samt podden om oss själva

Här hittar ni olika verktyg för ökad inkludering, vi tagit fram. Även andras material vi använt oss av hittar ni här.

Här kan du anonymt berätta om händelser då du upplevt dig diskriminerad på olika sätt.