Externa gruppen

INKLUDERINGSLABBET

Fortfarande har vi att förhålla oss till Covid 19. Därför tar vi helst inte emot besök på arbetsplatsen. En del av oss arbetar hemmifrån medan andra finns på arbetsplatsen. Vi kan ordna mindre träffar för er som ändå har lust att träffas fysiskt. Vi kan också bjuda in till digitala möten på distans.EXTERN REFERENSGRUPP

Vi i den externa referensgruppen består av medmänniskor från föreningsliv, offentlig förvaltning och näringsliv. Vi representerar projektets samverkanspartners.


Vår roll är att dela med oss av erfarenheter, nätverk och klokskap, Vi ska också se till att verksamheten följer ansökans intentioner och samtala med projektledningen kring eventuella byten av färdriktning.


En annan viktig roll är att under resans gång arbeta med projektets fortlevnad och nya samverkanspartners.

Ett sätt att utföra vårt arbete är när vi träffas. Ett annat är att hålla oss uppdaterade genom anteckningar vi får löpande från verksamheten.


Vår grupp har också plats för andra som är intresserade av Inkluderingslabbets utmaningar.


Eventuella frågor besvaras av projektledningen.

INKLUDERINGSLABBET


Kommer gärna till er och berättar mer så också ni kan komma igång med arbetet för ett bättre och mer hållbart samhälle för alla.


Kontakta oss på kontaktsidan, eller här intill, för att hitta en tid som passar er och oss. Vi ser fram emot att träffas. Välkomna.

PODDAVSNITT     Startar 2021


ONORM


MIFFOPODDENBERÄTTA OCH DELA


CLUSJION AB + LABBET

KONTAKTA OSS


Besöks- och postadress


MITT MÖLLAN

URBI/INKLUDERINGSLABBET

Claesgatan 8

214 26 MALMÖ

Om ni kommer innan 11.00 får ni ringa så vi kan släppa in er!


E-post: loes@inkluderingslabbet.nu

Mobil: +46(0)704 34 78 19


Copyright. All Rights Reserved