Externa gruppen

Hej, vi håller på att bygga om vår hemsida. Vi beräknar vara klara under februari.

Detta gör vi för att det hände så mycket under år ett av vårt arvsfondsprojekt och det vill vi berätta här.

Den nya sidan kommer att vara mer berättande och inkluderande.


Vi tror på transparans och därför kommer förändringarna ske i realtid.

Ibland till det bättre, ibland till det sämre. Men slutresultatet kommer att bli bra.

EXTERN REFERENSGRUPP

Vi i den externa referensgruppen består av medmänniskor från föreningsliv, offentlig förvaltning och näringsliv. Vi representerar projektets samverkanspartners.


Vår roll är att dela med oss av erfarenheter, nätverk och klokskap, Vi ska också se till att verksamheten följer ansökans intentioner och samtala med projektledningen kring eventuella byten av färdriktning.


En annan viktig roll är att under resans gång arbeta med projektets fortlevnad och nya samverkanspartners.

Ett sätt att utföra vårt arbete är när vi träffas. Ett annat är att hålla oss uppdaterade genom anteckningar vi får löpande från verksamheten.


Vår grupp har också plats för andra som är intresserade av Inkluderingslabbets utmaningar.


Eventuella frågor besvaras av projektledningen.

NÄSTKOMMANDE LABB


Januari 2020. Schema kommer snart.


KONTAKTA OSS


Besöks- och postadress


MITT MÖLLAN

URBI/INKLUDERINGSLABBET

Claesgatan 8

214 26 MALMÖ

Om ni kommer innan 11.00 får ni ringa så vi kan släppa in er!


E-post: info@inkluderingslabbet.nu

Mobil: +46(0)704 34 78 19


Copyright. All Rights Reserved

INKLUDERINGSLABBET


Kommer gärna till er och berättar mer så också ni kan komma igång med arbetet för ett bättre och mer hållbart samhälle för alla.


Kontakta oss på kontaktsidan, eller här intill, för att hitta en tid som passar er och oss. Vi ser fram emot att träffas. Välkomna.