Interna gruppen

INKLUDERINGSLABBET

Fortfarande har vi att förhålla oss till Covid 19. Därför tar vi helst inte emot besök på arbetsplatsen. En del av oss arbetar hemmifrån medan andra finns på arbetsplatsen. Vi kan ordna mindre träffar för er som ändå har lust att träffas fysiskt. Vi kan också bjuda in till digitala möten på distans.INTERNA REFERENSGRUPPEN

Vi är en grupp, på mellan 10-15 medmänniskor.  De flesta av oss har varit med från början.

Några har varit med från idéstadiet, andra har kommit till oss under resans gång. Alla av oss har någon form av diagnos.


Gruppen är verksamhetens primus motor. Det är här som saker utvecklas och bestämms.

Det är också vi som utvecklar Labbverksamheten och som ska ta över efter projektets slut.


Om någon är speciellt nyfiken och gärna skulle vara med i vår grupp, går det bra att höra av sig på kontaktsidan!

INKLUDERINGSLABBET


Kommer gärna till er och berättar mer så också ni kan komma igång med arbetet för ett bättre och mer hållbart samhälle för alla.


Kontakta oss på kontaktsidan, eller här intill, för att hitta en tid som passar er och oss. Vi ser fram emot att träffas. Välkomna.

PODDAVSNITT     Startar 2021


ONORM


MIFFOPODDENBERÄTTA OCH DELA


CLUSJION AB + LABBET

KONTAKTA OSS


Besöks- och postadress


MITT MÖLLAN

URBI/INKLUDERINGSLABBET

Claesgatan 8

214 26 MALMÖ

Om ni kommer innan 11.00 får ni ringa så vi kan släppa in er!


E-post: loes@inkluderingslabbet.nu

Mobil: +46(0)704 34 78 19


Copyright. All Rights Reserved