Externa gruppen

EXTERN REFERENSGRUPP

Vi i den externa referensgruppen består av medmänniskor från föreningsliv, offentlig förvaltning och näringsliv. Vi representerar projektets samverkanspartners.


Vår roll är att dela med oss av erfarenheter, nätverk och klokskap, Vi ska också se till att verksamheten följer ansökans intentioner och samtala med projektledningen kring eventuella byten av färdriktning.


En annan viktig roll är att under resans gång arbeta med projektets fortlevnad och nya samverkanspartners.

Ett sätt att utföra vårt arbete är när vi träffas. Ett annat är att hålla oss uppdaterade genom anteckningar vi får löpande från verksamheten.


Vår grupp har också plats för andra som är intresserade av Inkluderingslabbets utmaningar.


Eventuella frågor besvaras av projektledningen.