Målen

VÅRA MÅL
Inkluderingslabbet vill bryta ofrivilligt utanförskap och påtvingad isolering genom att stärka den enskilde i hens egenansvar för hens inkludering som samhällsbyggare och medmänniska. Vi vill göra skillnad i utrymmen mellan lagstadgade rättigheter och konventioner och den enskildes faktiska möjligheter, för att flytta fram hens positioner som medskapare.


Visionen är ett samhälle som ger faktiska förutsättningarna till ett värdigt liv för alla medmänniskor, nu och för framtida generationer. Det kommer att kräva en stor portion mod att utmana strukturer med makt, mandat och befogenheter. Vi vill helt enkelt bryta negativa mönster och beteenden på både individnivå och strukturell nivå genom att dela med oss av vår kunskap och göra det nödvändiga förändringsarbetet mer begripligt, hanterbart och meningsfullt. Vi vet att det kommer att ta tid, men det måste göras.


Inkluderingslabbet tillgängliggör sin kunskap, metoder och modeller genom att:
• ha skapat den ideella föreningen Inkluderingslabbet.
• utbilda vägledande förbättrings- och förändringsmöjliggörare ur målgruppen.
• tillgängliggöra Inkluderingslabbets verktygslåda fysiskt och digitalt.
• tillgängliggöra det digitala delningsverktyget utvecklat i samverkan med Clusjion AB.
• tillgängliggöra podden ”Miffopoden” som handlar om oss, våra metoder och modeller.
• tillgängliggöra podden ”Onorm” Funktionsnedsatt i Sverige, i går, i dag och i morgon.    

  Som fyller några kunskapsluckor och funderar kring inkluderingens utmaningar.


Fler som medskapare ger med största sannolikhet nya och bättre utgångspunkter för framtida satsningar. Samverkan mellan folkbildning, skolväsendet, arbetsmarknad, målgrupperna och andra aktörer i civilsamhället såsom föreningsliv, samhällsinitiativ och projekt kan spela en avgörande roll för att skapa ”frizoner” som hållbara allianser för vidare lärande samverkan.


Mod, mellan fegheten och dumdristigheten, är det som behövs för att vi ska kunna leva goda liv. Vi måste vara modiga. Hur ska vi annars klara av att leva?