Poddar

ONORM

Funktionsnedsatt i går, idag och i morgonHär hittar du kunskapsfyllda samtal kring funktionsnedsättning både med människor som har egenupplevd kunskap och andra med specialkunskap.

MIFFOPODDEN

Personerna bakom Inkluderingslabbet


Här får du träffa några av oss som driver Inkluderingslabbet. Avsnitten är inspelade under olika tider under projektet och ger både känsla för utvecklingsprocessen och människornas egen resa.

FYLLDA KUNSKAPSLUCKOR

är en bristvara. Inkluderingslabbets utgångspunkt är att samhällen skapas och förändras i samverkan med andra människor. Det är alltid möjligt att handla annorlunda och bygga alternativt. Hos oss finns inga brukare, bara medmänniskor. Vi nöjer oss inte med mindre än 100% mänskliga rättigheter. Gör du?


Inkluderingslabbet startades och drivs av människor med olika normbrytande funktionsvariationer. Vi vill samskapa Inkluderingslabbet till ett utvecklingslaboratorium för att bryta ofrivilligt utanförskap. Detta gör vi tillsammans med andra medmänniskor från olika områden i samhället.


Ett varmt tack till Arvsfondsdelegationen, som i oktober 2018 beviljade  URBI´s Ansökan om att driva Inkluderingslabbet i tre år. Vi riktar också vår tacksamhet till alla medmänniskor, föreningar, förvaltningar och organisationer som trodde på oss under processen fram till en färdig ansökan. Tack också till er som valt att vara partners i verksamheten.