Verktyg

Hej, vi håller på att bygga om vår hemsida. Vi beräknar vara klara under februari.

Detta gör vi för att det hände så mycket under år ett av vårt arvsfondsprojekt och det vill vi berätta här.

Den nya sidan kommer att vara mer berättande och inkluderande.


Vi tror på transparans och därför kommer förändringarna ske i realtid.

Ibland till det bättre, ibland till det sämre. Men slutresultatet kommer att bli bra.

STUDIECIRKELN

SOM MODELL

STUDIECIRKELN som modell.

GRUNDLÄGGANDE värden.


Studiecirkeln är en gammal beprövad modell som blivit vårt sätt att föra demokratiska samtal om svåra saker. Vi vet hur man startar och avslutar en cirkel på bästa sätt. Vi vet också hur alla får komma till tals. Vi har material och erfarna cirkelledare som gärna kommer för att starta upp samtal hos er.  Genom vår modell kommer ni dels förstå er organisation och varandra bättre. Dels kommer era cirklar att ge ”bränsle” till Inkluderingslabbets utvecklingsarbete.


Cirkeln utgår från två frågor.

Vad skulle förändra mitt liv till det bättre?

På vilket sätt kan jag vara del i det förändringsarbetet?


Hos oss får alla plats, ingen får ta över och dominera. Istället lyfter och stärker vi varandra. Vi dömer ingen, vi försöker förstå. Var och en representerar sig själv och kan inte ställas till svars för vad andra tycker, tänker eller gör. Var och en behöver olika mycket tid och det respekterar vi, därför ger vi varandra luft och rymd i samtalet.

Framförallt ska vi ha kul tillsammans. Det är det viktigaste.


Hör av er, då kommer vi till er och berättar mer. Så också ni kan komma igång med arbetet för ett bättre och mer hållbart samhälle för alla.

LYSSNA utan motstånd.

BERÄTTA som det verkligen är.


Ofta kämpar vi i motvind, när vi upptäcker sådant som vi vill ska fungera bättre. Det kallas till möten, stormöten och medborgardialoger.  


I bästa fall brukar dessa möten ge möjlighet att sprida och byta information med varandra. I sämsta fall lyssnar man inte ens på varandras tankar. När den ene talar tänker den andre på vad den snart ska säga själv. Svårigheterna och problemen, som var anledningarna till mötena, försvinner inte. Något avgörande saknas.


Problemet verkar inte heller vara bristen på pengar, makt, intelligens, kontakter, visioner eller allt annat, som brukar anses nödvändigt för att lyckas med hållbart förändringsarbete.


Det är något annat som krävs för att verkligen få fram nya möjligheter och nya alternativ, något som vågar utforska, som frigör fantasin och de naturliga vägarna till förståelse, interaktion, gemenskap och kommunikation, något som främjar nytänkande. Vi använder den gamla studiecirkeln, så som den var tänkt för över hundra år sedan.


På den här sidan hittar ni flera användbara dokument i ert arbete. De går att ladda ned och skriva ut.

NÄSTKOMMANDE LABB


Januari 2020. Schema kommer snart.


KONTAKTA OSS


Besöks- och postadress


MITT MÖLLAN

URBI/INKLUDERINGSLABBET

Claesgatan 8

214 26 MALMÖ

Om ni kommer innan 11.00 får ni ringa så vi kan släppa in er!


E-post: info@inkluderingslabbet.nu

Mobil: +46(0)704 34 78 19


Copyright. All Rights Reserved

INKLUDERINGSLABBET


Kommer gärna till er och berättar mer så också ni kan komma igång med arbetet för ett bättre och mer hållbart samhälle för alla.


Kontakta oss på kontaktsidan, eller här intill, för att hitta en tid som passar er och oss. Vi ser fram emot att träffas. Välkomna.